Etusivu / Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voimassa 25.5.2018 alkaen. Päivitetty 20.9.2018.

Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Käyttötarkoitus
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?
 8. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 10. Kuinka kauan säilytämme sinua koskevia henkilötietoja?
 11. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset
 12. Rekisterin suojauksen periaatteet
 13. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistamista
 14. Evästeiden käyttö sivustolla
 15. Tietosuojaselosteen päivittyminen

1. Rekisterinpitäjä

Suomikallio Nyt! / BonCon Oy
Paimionkuja 3
00300 Helsinki

Puh. 09 694 3200
info@suomikallio.fi
www.suomikallio.fi
verkkokauppa.suomikallio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pertti Niinivaara
Suomikallio Nyt! / BonCon Oy
Paimionkuja 3
00300 Helsinki

Puh. 09 694 3200
info@suomikallio.fi

3. Rekisterin nimi

Suomikallio Nyt! / BonCon Oy:n asiakasrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaan henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • suoramarkkinointi

Tietoja ei myydä eikä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkaalta itseltä yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.

Lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Verkkokauppatilauksen yhteydessä kerättävät pakolliset asiakastiedot ovat:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeen kautta (verkkokauppa.suomikallio.fi). Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja kirjautumalla verkkokauppaan omilla tunnuksillaan tai ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

Keräämme myös muista asiakkaistamme tietoja sekä toiminnanohjauksemme CRM:än että kaikkien myyntitapahtumien kautta kunkin asiakkaan nimen alle automaattisesti toiminnanohjauksemme lokiin kirjautuviksi tiedoiksi. Käytämme Google Analytics -työkalua sivustoliikenteen analysoimiseen.

7. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja usealla lain edellyttämällä perusteella. Käsittelyn oikeusperuste riippuu suhteestamme asiakkaaseen. Oheisesta taulukosta näet henkilötietojemme käsittelyn oikeusperusteet ja esimerkkejä käsittelytoimista.

OIKEUSPERUSTE ESIMERKKI KÄSITTELYTOIMISTA
Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 4 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.
Lakisääteinen velvoite Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.
Suostumus Pyydämme suostumuksesi suoramarkkinointiin tietojen keräämisen yhteydessä.

8. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpito-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilatessasi verkkokauppaasi maksu- tai logistiikkapalveluita tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden tilaus tapahtuu verkkosivustomme tai -palvelumme kautta. Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa palveluntarjoajille ja alihankkijoille sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sinua kohtaan sekä muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Verkkokaupparatkaisumme toimittaa Pulse247 Oy (y-tunnus 2131570-6), jonka palvelimilla sijaitsee verkkokaupan kauttakerätyt asiakastiedot:

 “Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

 EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.”

Ykstiyiskohtaisemman Pluse247 Oy:n tietosuojaselosteen löydät täältä:
https://www.mycashflow.fi/tietosuojaseloste/

 Verkkokaupan maksuliikenteen hoitaa Klarna Bank AB (publ), rekisteröity Ruotsin yritysrekisteriin numerolla 556737-0431:

“Pyrimme aina käsittelemään tietosi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen sisällä. Joissain tapauksissa tietoja Klarna-konserniin kuuluva yritys tai palveluntarjoaja tai alihankkija voi kuitenkin siirtää tietoja Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja käsitellä niitä siellä. Koska Klarna on sitoutunut suojaamaan sinua koskevat tiedot, Klarna toteuttaa kaikki tarpeelliset sopimukselliset, oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään tietoturvallisesti ja riittävällä tietosuojan tasolla, jota Euroopan unionin/Euroopan talousalueen sisällä noudatetaan.”

Klarna Bank AB (publ):n tarkemman tietosuojaselosteen löydät täältä:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/32177/fi_fi/privacy

10. Kuinka kauan säilytämme sinua koskevia henkilötietoja?

Säilytämme sinua koskevia tietoja niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi sinua kohtaan, laissa säädettyjen säilytysaikojen noudattamiseksi sekä oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

11. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset

Ilman riittäviä henkilötietoja tai niiden käyttölupaa emme pysty palvelemaan ja täyttämään toimintamme tarkoitusta, kuten toimittamaan verkkokauppatilauksia. Jos asiakas ei halua että käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että asiakas ei toimita meille mitään tietoja.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään omalla sekä palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

13. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakas voi myös itse muuttaa, korjata ja täydentää verkkokaupan kautta antamiaan tietojaan kirjautumalla verkkokauppaan sisään omilla tunnuksillaan.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

14. Evästeiden käyttö sivustolla

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Suomikallio Nyt! / BonCon Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Suomikallio Nyt! / BonCon Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

15. Tietosuojaselosteen päivittyminen

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Top